Dohányzás

Környezetünk állandóan változik, és változunk mi is benne. Ebben az állandó mozgásban, értékek vesznek el, és új szemléletek lépnek a helyébe. Nem szabad elfelejteni, hogy a változás mindig valamiféle vágyakozást indít meg mindenkibe. Az újszerűség reménye mindig jobbat ígér, ezért, mint egy misztikum lebeg előttünk. Felgyorsult világunkban egyre több minden változik meg körülöttünk. Fellazultak az emberi kapcsolatok, megváltozott a család szerkezete. Önállóbbak lettek a tagjai, és gyakori jelenséggé vált az önös érdek.   A káros szenvedélyek megelőzése érdekében az iskolák is a korszerű szemlélet szerint igyekeznek prevenciós feladatot ellátni, minden érintet korosztály körében. A projekt megszervezésével egy pozitív üzenetet kívánunk közvetíteni a diákok felé, és tudatosítani szeretnénk a „Ne tégy magad ellen" vagy „Tegyél meg mindent az egészségedért” üzenetet. Az illegitim drogok megközelítése nem elkülöníthető a legális drogoktól, mint például a cigaretta, illetve nem leválasztható az egészség általános és különösen nem az egészség mentális, és pszichés hangsúlyú fejlesztéséről. Több módszert is szükséges alkalmazni egy sikeres és korszerű prevencióhoz.   Az egyéb prevenciós színterek közül meg kell említeni a média és az információs társadalom szerepét. A média a probléma iránti fogékonyságot növelheti, a jól kommunikációs stratégia kialakítása, egy speciális téma körüljárása, jól körülhatárolt célcsoport esetén kifejthet prevenciós hatást. A hatékony program több forrásból és több csatornán éri el célcsoportját, és nem az elrettentést célozza meg, hanem a droghasználat alternatíváit mutatja be, utalva segítségkérés lehetőségeire. A rosszul előkészített, kampány-jellegű tevékenységek ellentétes hatást is kifejthetnek, felkelthetik a káros szenvedélyek iránti kíváncsiságot. Ezek a médiaprogramok legtöbbször költségesek, és ha nem elégé körültekintő, akkor csak rövidtávon lehet hatásuk. Mindenképpen a célunk az, hogy egy iskolai közösségen belül mutassuk meg azt az alternatívát, amit mindenki segítségül hívhat a tanév bármely szakában. Legyen tájékozott a célcsoport az önfelelősség és mások iránti odafigyelésre, hogy egymás támogatói legyenek az önpusztítás megszüntetésében. Bár sokat beszélünk, és nagyon elterjedtnek tudjuk a különböző káros szenvedélyeket, azért a mi tanulóközösségünk úgy véljük még védettek, de éppen ezért fontos a prevenciós előadások, szakköri foglalkozások időbeni szervezése.   DSCN2906 DSCN2907 DSCN2908 DSCN2909
Tovább az eszköztárra