Category Archives: Egyéb

Jutalomkirándulás Budapesten 2021.

A jeles és kitűnő felsős tanulók 2021. 09. 17-én jutalomkiránduláson vettek részt a Csodák Palotájában Budapesten. A belépő jegyeket a Gyulai Tankerület biztosította. A buszos utazást a Bucsai Önkormányzat, Kláricz János polgármester úr biztosította a jól tanuló gyerekeknek. Színes, játékos programokon vettek részt a gyerekek, ahol játszva tanultak természetismerettel kapcsolatos új ismereteket. KÖSZÖNJÜK SZÉPEN! A kirándulásról készült képeket IDE kattintva lehet megtekinteni.

Rendőrségi rajzpályázat 2021.

A rendőrségi rajzversenyről

Több éve már, hogy iskolánk pályázik a rendőrség által minden tavasszal meghirdetett közlekedésbiztonsági rajzpályázatra.

Az elmúlt években nagyon szép helyezéseket értek el diákjaink, területi, megyei és országos dobogós eredményekkel örvendeztették meg iskolánkat.

A verseny kiírásának célja, hogy a diákok legyenek tisztában a biztonságos közlekedés szabályaival, a felkészülés során beszélgessenek azokról, majd rajzoljanak olyan szituációkat, melyek a tanultakat ábrázolják.

Idén a területi rajzversenyen 5 tanulónk ért el kimagasló eredményt:

Pintér Nikoletta

Kiss Kornél

Kovács Erika

Köleséri Dorina

Molnár Dávid

Fotók megtekinthetők IDE kattintva.

Felhívás

A Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában működő Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1. évfolyamára történő beiratkozásáról

2021/2022. tanév Hit-és erkölcstan oktatás tájékoztatói

HIT GYÜLEKEZETE:

Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út. 69. Képviselő: Szabó Tibor, Hit Gyülekezete

Képviselő: Szabó Tibor, Hit Gyülekezete

5300 Karcag, Madarász I. u. 6.

Tel: 0630/207 6485

További tájékoztató az alábbi linkeken: https://www.instagram.com/hiteserkolcstan/

https://www.facebook.com/hiteserkolcstan

www.hiteserkolcstan.hu

MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ

Egyházi jogi személy: Szeged-Csanádi Egyház Megye

Dr. Kiss-Rigó László püspök

Bevett egyház: Jézus Szíve Plébánia Bucsa

Illetékes képviselő: Roszel Norbert plébános

Szeplőtelen Fogantatás Plébánia 5520 Szeghalom, Tildy Zoltán út. 28.

Tel: 0620/2596581

Az alábbi néhány mondatot küldeném a kedves szülőknek a beiratkozással kapcsolatban:
Katolikus hittan oktatás heti 1 órában van az általános iskolában:- évfolyamonként összevontan 3-6 fős csoportokban,- alsósoknál a fejlesztő teremben sok játékkal körülvéve,- a felsősöknél az iskola könyvtárában.A hittankönyveket az egyházközség rendeli a beiratkozás alapján, és a Katolikus Egyház fizeti, a szülőknek ingyenes. Ezek a tankönyvek a 8 év során végig veszik a Szentírás könyveit, az egyházi év eseményeit, a katolikus ünnepeket, és a templomi liturgiát.A tankönyv olvasmányai és feladatai teszik ki a hittanóra felét. Ezt követi az imaszándékok összegyűjtése: kérések és köszönetek Istennek. A közösen elmondott Miatyánkot és Üdvözlégyet néhány hét elteltével már kívülről tudják a gyerekek.Minden óra játékkal zárul. Természetesen ez a kedvenc része az órának: memória kártya, szójáték, rajz.Fontos törekvés, hogy az órák jó hangulatban, egymást segítve, hatékonyan teljenek.Amikor arra lehetőség van, a gyerekek idézetes matricát, kártyát, naptárt kapnak ajándékba.A katolikus hittant a szülőknek kell bejelölnie beiratkozáskor. Mindenkit várunk szeretettel!

Bonadia Terézia hittanoktató

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ

Egyházi jogi személy Magyarországi Református Egyház

Képviselő neve: Konczné Lehoczki Krisztina

5300 Karcag, Kálvin út. 3.

Belső egyházi jogi személy: Bucsai Református Egyház

Tisztelt Szülők!

A 2021/2022-es tanévben lehetőség van református hit- és erkölcstan tantárgy választására. A felelősségteljes és tájékozott döntéshez szeretnék segítséget nyújtani ezzel a tájékoztatóval.

Minden állami általános iskolában, felmenő rendszerben a szülők két tantárgy közül választhatnak a gyermekük számára: erkölcstan, ill. hit- és erkölcstan. A heti egy hittanóra 45 perce alatt sokféle módszer és tevékenység történik. A csoport közös imádsággal kezdi és zárja az órát. A tanórák része az éneklés, mely során keresztyén gyermek- és ifjúsági énekeket, valamint Református Énekeskönyvi énekeket sajátítanak el a gyermekek. Bibliai történeteket hallgatnak meg és dolgoznak fel közösen. Ezekhez kapcsolódóan erkölcsi élethelyzeteket és szituációkat dolgoznak fel együtt.

A gyermek, a Szentírás tanítása szerint, Isten ajándéka. A református hit- és erkölcstan tanterve és taneszközei arra törekszenek, hogy a gyermek megérezhesse annak a jelentőségét, hogy ő fontos Isten számára, aki hívja őt. Isten értékes gyermeke, akinek megvannak a maga lehetőségei és egyéni adottságai. Isten segítségével ezeket teljesen ki tudja bontakoztatni a közösség értékes és fontos tagjaként.

Amennyiben Ön úgy dönt, Gyermekét református hit-és erkölcstan oktatásra szeretné íratni, kérem, ezt jelezze írásban az iskola felé. További tájékoztatást a https://reformatus.hu/hittan/ és a https://www.reformatus.hu/oktatas/hittan/ oldalakon talál. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, keressen bizalommal az alábbi elérhetőségeken.

Telefonszám: 06-30-452-8518

E-mail: bucsa.reformatus@gmail.com

Köszönettel: Keszegh-Seres Patrícia református lelkipásztor      

    

ERKÖLCSTAN OKTATÁS (A BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÉS AMI SZERVEZÉSÉBEN)                                     

  

KEDVES SZÜLŐK!

Az Etika /hit- és erkölcstan nevű tantárgyról szeretnénk egy kis tájékoztatást adni, ezen belül is az erkölcstan oktatásról, ami egy időben van a hitoktatásokkal párhuzamosan. Az erkölcstan órákon lehetőség van arra, hogy végiggondoljuk, mit tudunk magunkról, minél jobban megismerjük egymást és a bennünket körülvevő világot. A tankönyv jól felépített, melyben sok játék, mese, zene és kézműves tevékenység szerepel. De mindenekelőtt leghasznosabb a gyerekekkel való beszélgetés lesz. Itt jó alkalom nyílik erre is. A témákon keresztül egyre jobban megismerjük egymást, az egymás iránti bizalom is könnyebben kialakul. Olyan fontos kérdéseket vitatunk meg, mint az önismeret, énkép, érzelmek, az érzelmek kifejezésének módjai. A témák között szerepel az egészséges élet, illem, család, ismeretlenek. A gyerekekkel ezekről és még hasonló témákról beszélgetünk. Elmondhatják véleményüket, érzéseiket. Az órák hangulata kellemes, családias, kötetlen. A gyerekek nem kapnak jegyet. Félévkor és év végén csak szöveges értékelés van ugyanúgy, mint a hittan órákon.

Beiratkozáskor kell nyilatkozni, ha az erkölcstan oktatás lehetőségét választották. Szeretettel várjuk a beiratkozó gyerekeket!

                                                         

Tovább az eszköztárra