Tanáraink

Intézményvezető: Koczka Istvánné
Intézményvezető-helyettes: Nagyné Takács Julianna

NévTanított tantárgyKépesítéseVégzettség típusa
Balogh Lászlómatematika, technika, Matematika - technika szakos általános iskolai tanárFőiskola
Orvos IstvánnétanítóÁltalános iskolai tanító - technika szakkollégiumFőiskola
Szele ÉvarehabilitációGyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár, pszichopedagógia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés szakterületen, Főiskola
Bujdosó AttilatestnevelésTestnevelő tanár, UEFA "B" diploma Gyógytestnevelő, Szakvizsgázott mentortanár, Mesterpedagógus, szaktanácsadóEgyetem
Csala OrsolyatanítóÁltalános iskolai tanító - Ének-zene műveltség területFőiskola
Seres Tímeatanító Tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület Főiskola
Koczka Istvánné rajzÁltalános iskolai tanító - Technika szakkollégium,
Szakvizsgázott közoktatási vezető, mesterpedagógus
Főiskola
Bányainé Gyarmati KatalintanítóÁltalános iskolai tanító - Környezetismeret szakkollégiumFőiskola
Lépné Kovács Erzsébettörténelem, énekTörténelem - ének szakos általános iskolai tanárFőiskola
Tóthné Milánkovics Mártatanító, matematikaÁltalános iskolai tanító, matematika szakkollégium, Szakvizsgázott  drámapedagógus, közoktatási vezető, Mesterpedagógus Főiskola
Nagyné Takács JuliannarehabilitációLogopédia - oligofrénpedagógia, Szakvizsgázott közoktatási vezetőFőiskola
Nagyné Győri Gyöngyi tanító Tanító,  fejlesztőpedagógus, inkluzív nevelés tanára, okleveles pedagógiai tanár, Szakvizsgázott közoktatási vezetőFőiskola, Egyetem
Szilágyiné Baranyi Juditrajz, földrajzFöldrajz - rajz szakos általános iskolai tanárFőiskola
Verikné Polyák Anikómagyar, informatikaÁltalános iskolai tanító - Informatika műveltség terület, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület,
Informatika szakos tanár
Egyetem
Zagyva Anikóetika,
természetismeret,
biológia
Teológus, Szociálpedagógus, szakvizsgázott fejlesztő pedagógus,
Biológia szakos tanár
Főiskola
Szabó SándornémagyarÁltalános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület, Inkluzív nevelés tanáraFőiskola, Egyetem
Katona TímeatanítóTanító ukrán nyelv műveltségi terület, református hitoktatóEgyetem
Nagy Sándor IvótanítóTanító informatikai műveltségi területFőiskola
Katona Zsoltföldrajz, testnevelés, kémia, fizikaFöldrajz tanárEgyetem
Nagy CsillaangolAngol szakos tanárEgyetem
Nagy Istvánmagyar nyelv és irodalomMagyar nyelv és irodalom szakos tanárEgyetem

Művészeti tanszak

NévKépesítéseVégzettség típusa
Szilágyiné Baranyi Juditrajz tanárFőiskola
Molnár AndreaoboaművészEgyetem
Tóthné Milánkovics MártadrámapedagógusFőiskola

Kertészszigeti telephely
Telephelyi koordinátor: Homoki Lajos

NévKépesítéseVégzettség típusa
Homoki LajosÁltalános iskolai tanító - Testnevelés szakkollégium,
Történelem szakos általános iskolai tanár, Közoktatási vezető
Főiskola

Tovább az eszköztárra