Családi élet

A család fontosságát már az óvodában is fontos „oktatási” feladatnak tartjuk, hisz ott a legfogékonyabbak a gyermekek. Egy-egy anyák napi műsor, karácsonyi készülődések, és egyéb szervezett rendezvények erősíti meg a szeretet, és az összetartozás fontosságát. Bár eltűntek a generációs együttélések, a nagyszülőknek is jut elég szerep a családi élet mindennapjaiban. Sajnos ezt a szerep ma már abban is megnyilvánul, hogy az idősember biztos jövedelme, lesz a tágabb család megélhetését biztosító forrás. A családi életre nevelés nem választható el a megfelelő szexuális felvilágosítástól. A nemi érzéssel kapcsolatos tudnivalók átadása elsősorban a család feladata, viszont a nevelőknek is fel kell vállalniuk ezt a szerepet. A kisiskoláskor végén a lányok biológiai érése felgyorsul. Az a helyes, ha a tanítók, tanárok keresik a lehetőségét annak, hogy a serdülő lányokkal személyesen, baráti hangnemben beszélgessenek a felmerült kérdésekről. Adjunk nekik tanácsokat a megfelelő higiéniára vonatkozóan is.   Idejében fel kell készíteni a diákokat arra, hogy miben áll az ember kétneműségének lélektani gyökere, mit jelent az, hogy „nem jó az embernek egyedül”. Tudniuk kell, hogy miben vagyunk mások, melyek a másik nem fejlődési problémái, élettani, lélektani nehézségei. Próbáljuk megértetni diákjainkkal az embernek e két nemben megvalósuló egységét. A családnak fontos szerepe van a helyes nőies és férfias magatartás kialakításában. Fontos feladatunk, hogy a fiúkat a lányok iránti lovagiasságra neveljük, a lányokat pedig megfelelő tartózkodásra. A hűséget erényként kell a fiataloknak bemutatni. Erre a szemléletre nagy szükség van, hiszen lassan megfordulnak a nemi szerepek. Fordítsunk gondot arra, hogy a fiatalok a gyermekvárással, a szüléssel, a gyermekek ápolásával és nevelésével kapcsolatos szükséges elemi ismereteket, a házastárs és a családi életvitel jó példáit is megkapják. Meg kell tanítani gyermekeinket a családi gazdálkodásra, a toleranciára, és egymás elfogadására.   A családi életre neveléssel és a nemi neveléssel összefügg az egészséges életmódra nevelés; az egészség a teljes testi, lelki és szociális harmónia állapota. Az a fontos, hogy a fiatalság ismerje fel az egészség és a család olyan érték, amelyet az egyénnek és a közösségnek egyaránt óvnia, ápolnia, védenie kell. E cél csak akkor érhető el, ha párosul az önmagunkért és másokért – családunkért, környezetünkért – érzett felelősséggel.   IMG_20150921_141806 IMG_20150921_141818IMG_20150921_142032 IMG_20150921_142152
Tovább az eszköztárra